Til hovedinnhold
Støtt nå

Publikasjoner

Utviklingssamarbeid

Progress Report 2021

Cooperation Agreement between Norwegian People’s Aid and Norad 2020-2024
Utviklingssamarbeid

Folkeretten og næringsvirksomhet i konfliktområder

Sentrale norske lover og regler om næringslivets etterlevelse av folkeretten i konfliktområder. Rapporten er utarbeidet av Mads Harlem og Mark B. Taylor for LO, Fagforbundet og Norsk Folkehjelp
Utviklingssamarbeid

Progress Report 2020

Cooperation Agreement between Norwegian People’s Aid and Norad 2020-2024

Humanitær minerydding, Utviklingssamarbeid

Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning Policy

MEAL - For the International Work of Norwegian People’s Aid

Utviklingssamarbeid

Norad Report 2016 - 2019

Final Report 2016-2019 - Cooperation Agreement between Norwegian People’s Aid and Norad: Partnership for Democratisation and Just Distribution of Resources

Utviklingssamarbeid

Investor Obligations in Occupied Territories

Do Oil Fund investments in the Occupied Palestinian Territory violate human rights?

Utviklingssamarbeid

Resultatrapport til Norad

“Partnerskap for demokratisering og rettferdig fordeling av ressursene ”adresserer flere av FNs mål for bærekraftig utvikling da det bidrar til menneskers organisering og mobilisering for sine rettigheter og for deltakelse i beslutningsprosesser.

Utviklingssamarbeid

Humanitarian Policy -retningslinjer for humanitært samarbeid

Væpnet konflikt, klimaendringer, økende ulikhet og vedvarende fattigdom skaper komplekse kriser som varer lenger og rammer flere mennesker enn før.

Utviklingssamarbeid

Gender Equality Policy 2018

Disse retningslinjene fastsetter Norsk Folkehjelps forpliktelser til å arbeide for en verden fri for diskriminering basert på kjønn.

Utviklingssamarbeid

Norsk Folkehjelps internasjonale strategi 2016 -2019

Partnership for Democratisation

Utviklingssamarbeid

Partnership Policy 2016 - 2019

Norwegian People’s Aid Partnership Policy belyser hvordan Norsk Folkehjelp forstår og utvikler partnerskap, og hvem vi inngår partnerskap med. Det er også et verktøy for planlegging, utforming og oppfølging av programsamarbeidet.

Utviklingssamarbeid

Progress report 1017

NPA Progress Report 2016