Til hovedinnhold
Støtt nå

Publikasjoner

Utviklingssamarbeid

Progress Report 2020

Cooperation Agreement between Norwegian People’s Aid and Norad 2020-2024
Humanitær minerydding, Utviklingssamarbeid

Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning Policy

MEAL - For the International Work of Norwegian People’s Aid
Utviklingssamarbeid

Norad Report 2016 - 2019

Final Report 2016-2019 - Cooperation Agreement between Norwegian People’s Aid and Norad: Partnership for Democratisation and Just Distribution of Resources

Utviklingssamarbeid

Investor Obligations in Occupied Territories

Do Oil Fund investments in the Occupied Palestinian Territory violate human rights?

Utviklingssamarbeid

Resultatrapport til Norad

“Partnerskap for demokratisering og rettferdig fordeling av ressursene ”adresserer flere av FNs mål for bærekraftig utvikling da det bidrar til menneskers organisering og mobilisering for sine rettigheter og for deltakelse i beslutningsprosesser.

Utviklingssamarbeid

Humanitarian Policy -retningslinjer for humanitært samarbeid

Væpnet konflikt, klimaendringer, økende ulikhet og vedvarende fattigdom skaper komplekse kriser som varer lenger og rammer flere mennesker enn før.

Utviklingssamarbeid

Gender Equality Policy 2018

Disse retningslinjene fastsetter Norsk Folkehjelps forpliktelser til å arbeide for en verden fri for diskriminering basert på kjønn.