Til hovedinnhold
Støtt nå

Ledige stillinger

Hva er din lidenskap?

Norsk Folkehjelp skal alltid være en troverdig og åpen organisasjon som tør å utfordre makt og urettferdighet. Det er en stor oppgave å skulle gjøre verden et mer rettferdig sted, men vi beviser gang på gang at der det er engasjement er det mulig å skape endring.

For å lykkes trenger vi folk som deg, med din unike bakgrunn, lidenskap og kompetanse innen ditt fagfelt.Norge Sok og redning

Hos oss..

  • møter vi hverandre med vennlighet og respekt, og slår gjerne av en prat.
  • har vi ansatte med ulik alder, kjønn, nasjonalitet, legning, kompetanse og erfaringer. Dette gir oss et spennende og lærerikt arbeidsmiljø, og en fordel når vi løser våre oppgaver.
  • samarbeider vi og deler vi av vår kunnskap, og støtter hverandre når noen trenger det.
  • får vi mye ansvar og varierte oppgaver, hvor det er kort vei fra idé til gjennomføring.
  • gis det fleksibilitet i hvor og når vi løser arbeidsoppgavene, med høy grad av tillit.
  • er våre ansatte den viktigste ressursen, hvor vi tilbys karrieremuligheter på tvers i organisasjonen og legger til rette for faglig påfyll internt og eksternt.

Det er tre ulike typer stillinger som utlyses i Norsk Folkehjelp.

  • Expat-stillinger: Internasjonalt ansatte til spesialistroller og lederstillinger i våre landprogrammer. Som ansatt i en expat-stilling har du en arbeidskontrakt som følger norsk arbeidsmiljølov.
  • Nasjonale stillinger: Ansatte som er rekruttert direkte av landprogrammet og følger den gjeldende lokale lovgivningen. Over 90 % av våre ansatte er nasjonalt ansatte.
  • Hovedkontorstillinger: Ansatte som jobber i Oslo eller på et av våre regionskontorer i Norge


Hør hva ansatte selv sier om hvordan det er å jobbe hos oss

Bosnia Hercegovina M Inerydding