Til hovedinnhold
Støtt nå

Resultatrapport til Norad

Norad Cooperation Agreement NPA Periodic Result Rep 1
Utviklingssamarbeid

Resultatrapport til Norad

“Partnerskap for demokratisering og rettferdig fordeling av ressursene ”adresserer flere av FNs mål for bærekraftig utvikling da det bidrar til menneskers organisering og mobilisering for sine rettigheter og for deltakelse i beslutningsprosesser.