Beredskap , Inkludering og likestilling , Førstehjelp , Førstehjelp og redningstjeneste

Nytt kurs i psykososial førstehjelp: Et stort løft for beredskapen

Kirsti Knudsen
Her samarbeider Benedito Joaquim Barros, Sabina Romão Quelimane og Helene Tungland om å stoppe en større blødning på Pedro Muroto Camela.

Livsviktig kunnskapsdeling i Mosambik

Aller lengst nord i Mosambik, i Cabo Delgado-provinsen, er Norsk Folkehjelp med på å bygge opp et nettverk av ildsjeler som skal bidra til et tryggere samfunn.

Historier fra lokallagene

Kristoffer Christiansen og Øystein Nerland viser fram de mobile basestasjonene som skal hjelpe dem under søk- og redningsaksjoner.

Utvikler livreddende mobilteknologi med Telia

Med støtte frå Stiftelsen Dam har Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland no kjøpt ny bil. Takk vere velvillige gardeigarar får bilen stå gratis i eit parkeringshus like ved depotet.

– Ny bil har gjort mykje for motivasjonen