Til hovedinnhold
Støtt nå

Samfunnsengasjement

Solidaritet og inkludering

De samfunnsengasjerte lokallagene i Norsk Folkehjelp utgjør kjernen av vårt innsats i kampen mot rasisme og diskriminering og engasjement for internasjonal solidaritet og et mer inkluderende samfunn. En rekke aktiviteter bidrar til å skape tilhørighet og felleskap for bosatte flyktninger og innvandrere og den politiske aktivismen favner bredt. I tett samarbeid med fagforeninger og kommuner jobber vi aktivt for å fremme inkludering og likestilling gjennom flere store prosjekter.

Q7 A7885 1
Atomforbud
Rik pa mangfold 180

Har du opplevd diskriminering?

Meld fra om diskriminering