Til hovedinnhold
Støtt nå

Sentralstyret og styringsdokumenter

Sentralstyret

Sentralstyrets arbeidsutvalg

Gerd Kristiansen
Gerd Kristiansen

Sentralstyreleder

styreleder@npaid.org

Amalie T
Amalie Hilde Tofte

1. nestleder

Liv Nesse
Liv Nesse

2. nestleder

Medlemsorganisasjonen
Styremedlem Torulf Mikkelsen (Hammerfest)
Vara Line Hoaas (Tromsø)
2. vara Åse Mona Vikten (Lenangen)
Styremedlem Walfred Andersson (Malm)
Vara Viggo Røstvik (Sanitet Trondheim)
2. vara Eiolf Steinvik (Bodø)
Styremedlem Lene Klatten Vikan (Bergen)
Vara Stig Holmstrøm (Ålesund)
2. vara Ole Petter Sæbø (Bergen)
Styremedlem Øystein Valen (Strand og Forsand)
Vara Benedikte Nygard (Vegårdshei)
2. vara Ingrid Marie Torgersen (Jæren)
Styremedlem Stine Elisabeth Antonsen (Sande)
Vara Elisabeth Wickstrøm Åkredalen (Horten)
2. vara Roger Bjerknes (Sande)
Styremedlem Geir Nilsen (Moelv og omegn)
Vara Camilla Haugan (Moelv)
2. vara Anita Hansen (Lørenskog)
Fagbevegelsen
Styremedlem Vegard Grøslie Wennesland (Fellesforbundet)
Vara Vidar Hennum (EL og IT)
2. vara Erina Bryn Kjær (Norsk Sjømannsforbund)
Styremedlem Stein Guldbrandsen (Fagforbundet)
Vara Fredrik Oftebro (NTL)
2. vara Ann Elise Hildebrandt (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
Styremedlem Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen)
Vara Christopher Beckham (Handel og Kontor)
2. vara Aud Marit Sollid (Forbundet Ledelse og Teknikk)
Ansatte (valgt blant de ansatte)
Styremedlem Magnhild Sofie Otnes
Vara Ivar Aamodt
2. vara Sten-Trygve Brand
Styremedlem Jane Filseth Andersen
Vara Rasmus Sandvoll Wesche
2. vara Runi Putten
Fagområder
Sentralt Sanitetsutvalg Vegard Lindbæk (Midt-Troms)
Vara Monica Nervik (Tromsø)
2. vara Peter Harholt (Nesset)
Samfunnspolitisk utvalg Jorge Alex Dahl (Bergen, Fellesforbundet)
Vara Ingrid Aspelund (Kristiania)
2. vara Ziad Altaha (Mandal)
Solidaritetsungdom Ammal A. Haj (Kristiania)
Vara Amanda Hylland Spjeldnæs (Kristiania)
2. vara Embla Isafold Stålesdottir (Bergen)
Sanitetsungdom Fredrik Munkvold (Tromsø)
Vara Berk Bitmez (Oslo)
2. vara Dina Olsen Lothe (Strand og Forsand)
Kontrollkomiteen
Leder Kjersti E. R. Jenssen
Komitémedlem Terje Olav Olsson
Komitémedlem Sondre Emil Torgersen
Vara Aleksander Dyrnes