Til hovedinnhold
Støtt nå

Eksplosive våpen i tettbygde strøk

Sivil beskyttelse er en alvorlig mangelvare i væpnet konflikt. Når eksplosive våpen brukes i byer er over 90 prosent av de som skades og drepes, sivile. Dette er et uakseptabelt høyt tall, og bruken av slike eksplosive våpen i tettbebygde strøk må unngås.

Explosive weapons in populated areas inter img 925x632
Norsk Folkehjelp har også respons på bakken