Til hovedinnhold
Støtt nå

Mine- og eksplosivrydding

Det finnes ikke noe troverdig anslag over hvor mange miner som ligger i bakken verden over. Men det nøyaktige antallet er mindre viktig enn de humanitære konsekvensene som bruken av miner har fått. Bare to eller tre miner, eller til og med bare mistanker om at det finnes miner, kan føre til at et landområde blir ubrukelig.

Humanitaer nedrustning i Laos inter img 925x632

Mine Action Review

Rapportene Clearing the Mines og Clearing Cluster Munition Remnants overvåker framdriften i to viktige våpenkonvensjone. Landminekonvensjonen og konvensjonen mot klasevåpen.

Mine Action Review