Til hovedinnhold
Støtt nå

Publikasjoner

Medlem og frivillighet

Hvordan bekjempe rasisme i det offentlige rom

Hvordan bekjempe rasisme i det offentlige rom
Medlem og frivillighet

Kvinner Kan: Mot og mestring

Kurs for innvandrerkvinners økte deltakelse i arbeidslivet
Medlem og frivillighet

DiMe

Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken

Medlem og frivillighet

10 grunner til å anerkjenne Palestina

Det er mange gode grunner til at en anerkjennelse vil kunne være et viktig steg på veien til fred mellom palestinerne og Israel.

Medlem og frivillighet

Antirasismeutfordringen

Problemet denne rapporten beskriver er rasisme i Norge i dag, og det vi har gjort er å lage en oversikt over rasistiske ytringer i lokalmedia og undersøke om Norges kommuner har lokale handlingsplaner mot rasisme.

Medlem og frivillighet

Inkluderingens lille grønne

Med denne ordlisten ønsker Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom å bidra med et faktagrunnlag i denne og fremtidige debatter om asyl- og flyktningpolitikk.

Medlem og frivillighet

Veileder: Norges politiske system

https://www.folkehjelp.no/content/download/21498/549935/file/veileder_politisk.pdfeileder

Medlem og frivillighet

Hvordan bekjempe menneskehandel i Norge

Hvordan bekjempe menneskehandel i Norge

Medlem og frivillighet

Tør du ansette meg

Tør du ansette meg