Til hovedinnhold
Støtt nå

Utlysning IMDI: Midler til Inkluderingsaktiviteter i lokallagene

Midler fra IMDI som bidrar til integrering.

Din søknad er sendt inn

Søknad IMDI midler

Din søknad er sendt inn

BESKRIVELSE AV HVA DU SØKER TILSKUDD TIL 

Veiledning: Eksempel 1: Vi søker om støtte til å kjøpe inn utstyr i forbindelse med språkkafe med flyktninger på xx asylmottak (…). Eksempel 2: Vi søker om støtte til å leie lokale i forbindelse med en åpen temakveld om arbeidsliv med målgruppen innvandrere og flyktninger(…) . Eksempel 3: Vi søker om støtte til leie av lokale der vi skal ha et informasjonsmøte, hvor vi ønsker å rekruttere eller lære opp flere frivillige til inkluderingsaktiviteter med flyktninger og innvandrere (…)
Eksempel: Dersom dere søker om midler til aktiviteter på mottak, samarbeid med asylmottak. Dersom dere søker om midler til inkludering arbeidsliv, samarbeid Fagbevegelsen.

PERIODE DERE SØKER STØTTE FOR  

SØKNADSBELØP 

Tillatte filformater: Excel, Image, Pdf, Word (maks filstørrelse 2mb)