Til hovedinnhold
Støtt nå

Søknad tilskuddsordning for samfunnspolitisk aktivitet

Takk for din søknad. Alle søknader behandles fortløpende av Sentralt samfunnspolitisk utvalg. Ved spørsmål, ta kontakt: spu@folkehjelp.no

Søknad tilskuddsordning for samfunnspolitisk aktivitet

Takk for din søknad. Alle søknader behandles fortløpende av Sentralt samfunnspolitisk utvalg. Ved spørsmål, ta kontakt: spu@folkehjelp.no

BESKRIVELSE AV HVA DU SØKER TILSKUDD TIL

Veiledning:
Eksempel 1: Vi søker om støtte til å kjøpe anti-rasist-armbånd i forbindelse med en aksjon vi skal ha i sentrum som en del av Norsk Folkehjelps kampanje (…).

Eksempel 2: Vi søker om støtte til å leie lokale i forbindelse med en åpen temakveld om internasjonal solidaritet, hvor vi ønsker å rekruttere flere medlemmer til lokallaget.

PERIODE

SØKNADSBELØP