Til hovedinnhold
Støtt nå

Nettressurser med informasjon om korona på andre språk

Norsk Folkehjelp har sammen med 5 andre organisasjoner blitt tildelt midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen om korona. I dette prosjektet har vi inngått samarbeid med eksterne og interne organisasjoner for å nå ut til målgruppen på best mulig måte. På denne siden er det samlet linker til informasjon som er produsert i prosjektet, samt linker til det som er laget av de andre organisasjonene.