Til hovedinnhold
Støtt nå

Politiske posisjoner

Norsk Folkehjelp politiske posisjoner skal identifisere, synliggjøre og underbygge Norsk Folkehjelps posisjoner for politisk påvirkningsarbeid i Norge.

Norsk Folkehjelp er partipolitisk uavhengig, men ingen politisk nøytral organisasjon. Et viktig prinsipp for Norsk Folkehjelp er at våre meninger og posisjoner skal være basert på direktebaserte erfaringer innenfor områder vedtatt av medlemsorganisasjonen. Vi er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon, og står for fagbevegelsens grunnverdier: Samhold, solidaritet og menneskeverd.

De politiske posisjonene er knyttet til Norsk Folkehjelp sine ulike saksfelt.

Våre politiske posisjoner