Til hovedinnhold
Støtt nå

Publikasjoner

Humanitær minerydding

Humanitarian Disarmament Strategy

Norsk Folkehjelp har ryddet miner over hele verden siden 1992.
Humanitær minerydding

Weapons Policy

Oversikt over retningslinjene etablert av Norsk Folkehjelp for utvalgte våpenrelaterte spørsmål.
Medlem og frivillighet

Kvinner Kan: Mot og mestring

Kurs for innvandrerkvinners økte deltakelse i arbeidslivet
Medlem og frivillighet

DiMe

Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken
Medlem og frivillighet

10 grunner til å anerkjenne Palestina

Det er mange gode grunner til at en anerkjennelse vil kunne være et viktig steg på veien til fred mellom palestinerne og Israel.
Medlem og frivillighet

Antirasismeutfordringen

Problemet denne rapporten beskriver er rasisme i Norge i dag, og det vi har gjort er å lage en oversikt over rasistiske ytringer i lokalmedia og undersøke om Norges kommuner har lokale handlingsplaner mot rasisme.
Medlem og frivillighet

Inkluderingens lille grønne

Med denne ordlisten ønsker Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom å bidra med et faktagrunnlag i denne og fremtidige debatter om asyl- og flyktningpolitikk.
Utviklingssamarbeid

Investor Obligations in Occupied Territories

Do Oil Fund investments in the Occupied Palestinian Territory violate human rights?
Utviklingssamarbeid

Resultatrapport til Norad

“Partnerskap for demokratisering og rettferdig fordeling av ressursene ”adresserer flere av FNs mål for bærekraftig utvikling da det bidrar til menneskers organisering og mobilisering for sine rettigheter og for deltakelse i beslutningsprosesser.
Utviklingssamarbeid

Humanitarian Policy -retningslinjer for humanitært samarbeid

Væpnet konflikt, klimaendringer, økende ulikhet og vedvarende fattigdom skaper komplekse kriser som varer lenger og rammer flere mennesker enn før.
Utviklingssamarbeid

Gender Equality Policy 2018

Disse retningslinjene fastsetter Norsk Folkehjelps forpliktelser til å arbeide for en verden fri for diskriminering basert på kjønn.