Til hovedinnhold
Støtt nå

Årets tema for 1. mai-aksjonen er «På lag med folk i krig og kriser». Når en krise eller krig inntreffer må sivilbefolkningen beskyttes, grunnleggende behov dekkes, viktig informasjon formidles og spres, og en hverdag må skapes selv når verden rundt en har blitt et inferno. Under krig og kriser er lokale initiativtakere de viktigste aktørene, og de trenger vår støtte. Norsk Folkehjelp jobber med beskyttelse og mobilisering for folk i krig og kriser over hele verden. I 1.maiaksjonen 2023 fokuserer vi på Ukraina, Palestina, Syria og Colombia.


Ukraina

Russland gikk inn for en fullskala invasjon i nabolandet Ukraina, 24. februar 2022. Krigen pågår fortsatt, og den har vist oss hvordan mennesker mobiliserer når de rammes av krig og urett. Ukrainere både i landet og eksil har gjennom fagbevegelse, organisasjoner og nettverk sørget for at hjelpen kommer frem til de mest utsatte. Folk står sammen om å få hverandre i sikkerhet, få ut livsviktig informasjon og rapportere om krigsforbrytelser og overgrep.

Les om: Humanitær mine- og eksplosivrydding i Ukraina

Les om: Utvikling og humanitært samarbeid i Ukraina


Humanitaer nedrustning i Syria inter img 925x632

I februar ble Tyrkia og Syria rammet av et enormt jordskjelv som tok mange tusen menneskeliv. Våre syriske partnerorganisasjoner jobber ennå på spreng for at de som ble reddet ut av de sammenraste bygningene skal få mulighet til å overleve og gjenoppbygge livene sine.

Norsk Folkehjelp har samarbeidet med lokale syriske organisasjoner i over 10 år. Etter 12 år med borgerkrig har hundretusener av mennesker blitt drept og millioner drevet på flukt fra Syria. Krigens herjinger har ført til store ødeleggelser, samtidig som landet er blitt et lappeteppe av ulike makthavere og grupperinger.

Den langvarige krigen har ført til en av de største humanitære krisene i vår tid.

Les om: Humanitær mine- og eksplosivrydding i Syria

Les om: Utvikling og humanitært samarbeid i SyriaA 25
Norsk Folkehjelps generalsekretær, Henriette Killi Westhrin, besøker partnere i Colombia Foto: Therese Nordhus Lien

I flere tiår har Colombia vært preget av væpnet konflikt. I 2016 ble det inngått en viktig fredsavtale, men arbeidet for en varig fred pågår fortsatt. Etter over 50 år med borgerkrig ble FARC og regjeringen enige om en fredsavtale. Utfordringen siden 2016 har vært å følge opp forpliktelsene i avtalen, slik som avvæpning og integrering av FARC-soldatene i samfunnet. Det er også flere utfordringer knyttet til å skape fred med den andre store geriljagruppen i landet, ELN, og andre væpnede grupper, slik som narkotikakarteller. Ulikheten i Colombia er blant de høyeste i Latin-Amerika og OECD, og pandemien har rammet landet ekstremt hardt både helsemessig og økonomisk. Samtidig er infrastrukturen i landet svak, slik at mange rurale områder er veldig isolert.

Les om vårt arbeid i Colombia her


IMG 9334

Norsk Folkehjelp støtter palestineres legitime rett til selvstendighet og frihet fra undertrykking, okkupasjon og påtvunget eksil. I dette arbeidet er det først og fremst palestinerne selv og deres evne til å stå på i hverdagen for en bedre framtid som er vårt utgangspunkt. I tillegg vil Norsk Folkehjelp bidra til et internasjonalt press for at okkupasjonen må avsluttes. Vi har drevet bistandsarbeid i Palestina siden 1987 og har kontor i Gaza by. Det langsiktige målet er å bidra til å skape en positiv politisk, sosial og økonomisk utvikling for undertrykte grupper. Norsk Folkehjelp jobber for dette gjennom å styrke lokale organisasjoner og fremme demokratiske prosesser på grasrotnivå, og støtte de lokale organisasjonenes innsats i lokalsamfunnet.

Les om vårt arbeid i Palestina