Til hovedinnhold
Støtt nå

Norsk Folkehjelps samlede reaksjoner på statsbudsjett for 2021

Regjeringen opprettholder målet om 1 prosent av bruttonasjonalinntektene til bistand og utvikling i statsbudsjettet for 2021. Allikevel preges innretningen av budsjettet på godt og vondt av Covid 19. Både i Norge og internasjonalt.

Syrisk kvinne vasker hendene under koronapandemien.
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 preges av koronakrisen som også tydeliggjør sammenhengen mellom nasjonal og internasjonal innsats. Smittevern og håndhygiene er like viktig, men krever mer av flyktninger i Syria. Foto: Norsk folkehjelp
Kontaktpersoner: