Til hovedinnhold
Støtt nå

Samler fagbevegelsen for å bli rikere på mangfold: Forventer at de tar sin rolle og ansvar på alvor

Det er en bred enighet om at det å jobbe for mangfold i fagbevegelen både er riktig og viktig, men veien fra ord til handling kan være både lang og utfordrende. Dette var også tema for nettverkssamlingen i Rik på mangfold i Oslo i november.

Rik pa Mangfold 67
Gitanjali Rampal (t.v), nettverksrådgiver Atia Ijaz og alle de andre deltagerne i nettverket Rik på mangfold delte erfaringer fra arbeidet med mangfold i forbundene. Foto: Ludvig Gundersen

Hvorfor er nettverket i Rik på mangfold viktig?

Rik pa Mangfold 66
Marit Johanne Bjerke, forbundssekretær NTL: – En får mye nyttig ut av det. Jeg har selv vært skeiv aktivist i 30 år og jeg ser at når vi snakker om mangfold så er ikke dette perspektivet så godt representert. Vi snakker gjerne et heteronormativt språk, altså at innledere bruker pronomen «han» og «hun» og ikke «hen», her ønsker jeg å bidra – vi må være mangfoldig i språket også. Samtidig tar jeg med ny kunnskap fra diskusjonene vi har hatt under samlingen Foto: Ludvig Gundersen
Rik pa Mangfold 65
Marte Grimstad, rådgiver Fellesforbundet: – Det er spennende å få nyttige tips og å høre hva andre gjør. Jeg jobber med HR om hvordan man faktisk skal få til rekruttering av minoriteter, for det er alltid noe en kan bli bedre på. Fellesforbundet har et vedtak fra landsmøtet vårt om at vi skal delta på Rik på mangfold-nettverket både som arbeidsgiver og som forbund og å få opp representasjonen av folk med annen bakgrunn blant medlemmer og tillitsvalgte. Foto: Ludvig Gundersen
Rik pa mangfold
Solveig Samuelsen, regionstillitsvalgt NAF: – Dette er flott og viktig tiltak, spesielt da vi er flere organisasjoner som jobber sammen. Det er noe som heter: «jo flere vi er, jo lettere er det å få til ting». At vi i organisasjonene jobber sammen og støtter opp om arbeidet er viktig. Foto: Ludvig Gundersen
Rik pa Mangfold 74
Gitanjali Rampal, regnskapsfører FO: – Jeg ser utviklingen i arbeidet og blir selv mer bevisst. Selv om man tenker at man er inkluderende og åpen, så er det noen nyanser jeg fanger opp og andre ting som man må være OBS på. Foto: Ludvig Gundersen
Rik pa mangfold 1
Maren Svenning, organisasjonssekretær HK Norge: – Nettverket er kjempeviktig, og jeg håper enda flere tiltrer og blir med på arbeidet. Mangfoldsarbeidet krever at det er forankret og innføres i alle ledd, og ikke minst tas på alvor. Foto: Ludvig Gundersen
Rik pa Mangfold 58
Cathrine Ertås, nestleder Post og finans og tillitsvalgt med ansvar for mangfold Fagforbundet (t.v): – Det å være med i nettverket og møte folk som brenner for det samme temaet som deg selv gir påfyll. En får et mentalt dytt ved å dele erfaringer, samtidig får man flere verktøy for å gjøre en bedre jobb. Foto: Ludvig Gundersen
Rik pa Mangfold 75
Hans Øyvind Nilsen, rådgiver LO: – Det som er bra er at nettverket fungerer som en arena for utveksling av erfaringer; utveksling av spørsmål som veldig mange sitter med, som de kanskje ikke vet svaret på og som de ikke helt finner svarene på i egen organisasjon. En blir kanskje sittende litt alene i egen organisasjon med disse spørsmålene i forbundene. Nå som vi får bygget et nettverk av mennesker som jobber og er interessert i det samme temaet, og som kan møtes for å prate ut på tvers, så kan det komme mye bra læring ut av det. Foto: Ludvig Gundersen
Rik pa Mangfold 51
Monica Derbakk, avdelingsleder El og IT Forbundet: – Man får inspirasjon og erfaringsutveksling. Vi har uttalelser og vedtak om å jobbe med inkludering og mangfold, men det å praktisere dette i daglige kan være litt tungt å jobbe med for det er ikke nødvendigvis så mange av våre tillitsvalgte som er opptatt av det eller kan prioritere dette i en travel arbeidsdag. Så det å komme hit og høre hvordan andre jobber, gir inspirasjon til hvordan vi kan komme noen skritt videre i arbeidet vårt.  Foto: Ludvig Gundersen
Meldemmer av Rik på mangfold – en fagbevegelse for alle:
Rik pa Mangfold 55
Rådgiver hos stiftelsen Mangfold i arbeidslivet, Ayesha Khan holdt workshop under nettverksmøtet. Foto: Ludvig Gundersen