Til hovedinnhold
Støtt nå

Revidert statsbudsjett: Viktige valg for et inkluderende samfunn – men glem ikke FNs anmodning!

Det er mye positivt å lese i regjeringen Støres forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024, men Norsk Folkehjelp savner likevel flere viktige satsninger på flyktning- og integreringsfeltet.

Gardemoen 06

En god start, men langt fra nok

I tillegg til de ekstra millionene til Jobbsjansen løfter Wenneberg frem økning i støtten til tilskuddsordningen mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer med to millioner.

– Vi ser økt polarisering, en mer ekstrem rasisme og en økning i hatkriminalitet. Dette har har alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker, men også for samfunnet og demokratiet vårt. Vi må reagere på rasisme, se konsekvensene og forebygge den, understreker Wenneberg.

Men Wenneberg forteller at to millioner er langt fra nok.

– For å bygge et inkluderende samfunn er det avgjørende å investere i tiltak som fremmer kunnskap, bevissthet rundt tematikken, samt utdanning og politikk for å motvirke rasisme. Selv om vi er glad for den økte støtten til tilskuddsordningen, mener vi det ikke er tilstrekkelig.

Norsk Folkehjelp har tidligere ytret at det er behov for å øke tilskuddordningen mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer til 30 millioner. Slik kan en styrke organisasjoner som jobber med forebyggende tiltak mot rasisme og diskriminering, samt inkludere lavterskel rettshjelpstilbud i ordningen.

– I dette arbeidet er innsatsen til frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet essensielt. De sitter på unik innsikt og kompetanse på området og kan spre kunnskap gjennom kursing og opplæring i lokalmiljøet.

Per W
Leder for seksjon for samfunnspolitikk i Norsk Folkehjelp Per Wenneberg Foto: Norsk Folkehjelp