Til hovedinnhold
Støtt nå

Vil snakke med ungdom om ting som gjør dem sinte, triste og frustrert

For å forebygge polarisering blant ungdom skal Norsk Folkehjelp føre ungdommer sammen for å snakke om betent tematikk.

Dialogarbeid
Dialogmøtene skal være med ungdom på tvers av bakgrunn og ståsted. Det skal være et trygt og åpent rom, der ungdom kan snakke sammen. Foto: Norsk Folkehjelp
Maria
Maria Louise Hundeide Godoy er prosjektassistent for dialogmøtene. Foto: Ludvig Gundersen
Dato for møtene