Til hovedinnhold
Støtt nå

Beskyttelse når bombene faller

200 000 personer har fått opplæring i beskyttelse og beredskap i Gaza. Palestinske barn forteller om hvordan undervisningen har gitt dem en flik av trygghet på den krigsherjede landsstripen.

MAH60730
Cpp Gaza
En offentlig ansatt lærer i Palestina er kurset til trygghetsinstruktør av Norsk Folkehjelp. Her underviser hun jenter på en barneskole. Foto: Foto: Colin Bent/Norsk Folkehjelp

Ulike virkemiddel for opplæring

Programmet Sivil beskyttelse og beredskap i konfliktområder, eller Conflict Preparedness and Protection (CPP), er utviklet på bakgrunn av undersøkelser av risiko og folks bevissthet rundt denne. Ulike land har ulike utfordringer, og programmet tilpasses grundig i hvert land. Norsk Folkehjelp har utviklet undervisningsmateriell og utdanner lokale organisasjoner og lærere til trygghetsinstruktører. Kurset er tilpasses virkeligheten der det skal holdes og benytter blant annet spill, praktiske øvelser og teater i formidlingen.

CPP
Teater er blant virkemidlene som har blitt brukt for å lære barn hvordan de bør opptre dersom området de befinner seg er under angrep, men programmet er også tilpasset voksne. Foto: Foto: Colin Bent/Norsk Folkehjelp

Hjelp folk i krig og konflikt - støtt vårt viktige arbeid

Hjelp folk i krig og konflikt - støtt vårt viktige arbeid

Support type
Feltet må fylles ut
Må være større enn 200
Feltet må fylles ut
Må være større enn 70
Feltet må fylles ut
Feltet må fylles ut
Feltet må fylles ut
Feltet må fylles ut
Minst 4 tegn
Feil postnummer
Feltet må fylles ut
Feltet må fylles ut
Feil personnummer (11 sifre)

Helt til slutt

Hvis du fyller ut e-post og mobilnummer kan vi enkelt og miljøvennlig nå deg angående vårt arbeid.

Valgfritt

Dersom du vil at 25 % av ditt bidrag skal komme ditt lokallag til gode, velger du lag her:

Oida… Noe gikk galt!

Det har oppstått en feil med betalingsløsningen, og ditt bidrag har derfor ikke kommet igjennom. Vi beklager ulempen dette medfører.

Prøv på nytt

Tusen takk for din gave

Velkommen som fast giver 

Tusen takk – som fast giver er du en av våre viktigste støttespillere!

Les mer om hva pengene går til .

Takk for at du er fast giver!

Hver måned bidrar du til at Norsk Folkehjelp kan rydde miner, gi nødhjelp og sammen sørger vi for at mennesker kan organisere seg slik at de kan kreve sine rettigheter.


Se våre resultathistorier fra felt!

TUSEN TAKK!

Velkommen som Folkehjelper. Du er nå en av våre viktigste støttespillere. Om få dager vil du motta ditt velkomstbrev i posten. Takk for at du er med på laget!

Det har oppstått en feil under registrering, vennligst sjekk at fødselsnummer er fylt ut korrekt, og eventuelt kontakt giver@npaid.org om feilen vedvarer. Vi beklager ulempen dette medfører.

Det har oppstått en feil under registrering, da brukeren allerede finnes. Vennligst kontakt giver@npaid.org om feilen vedvarer. Vi beklager ulempen dette medfører.

Det har oppstått en feil under registrering, vennligst sjekk at feltene er fylt ut korrekt, og eventuelt kontakt giver@npaid.org om feilen vedvarer. Vi beklager ulempen dette medfører.

Det har oppstått en feil under registrering, vennligst sjekk at feltene er fylt ut korrekt, og eventuelt kontakt giver@npaid.org om feilen vedvarer. Vi beklager ulempen dette medfører.

Du er allerede registert i vår giver- og medlemsbase. Logg deg inn for å registrere deg som fastgiver eller kontakt oss på giver@npaid.org

Takk for ditt bidrag!

Du vil motta nyhetsbrev der du kan lese mer om hvordan du bidrar til å forandre menneskers liv verden over.

Se våre resultathistorier fra felt!

Minst et felt må være fylt ut.
MAH60716