Til hovedinnhold
Støtt nå

Sterke menneskemøter i Oslo

26. og 27. november ble det arrangert et Kvinner Kan- kurs i samarbeid med Norsk Folkehjelps lokallag Kristiania og Oslo Politiet. Her ble temaer som likestilling, kvinners rettigheter, demokrati og rettigheter i arbeidslivet diskutert.

Kvinner kan
Kvinner Kan-kursene er en viktig del av arbeidet Norsk Folkehjelp gjør for innvandrerkvinner. Kursene skal gi kunnskap om alt fra likestilling og identitet, til rettigheter innen arbeidslivet. Foto: Norsk Folkehjelp