Til hovedinnhold
Støtt nå

Verdens grelleste eksempel på bruk av eksplosive våpen i byer

Krig har både juridiske og moralske rammer, og selvforsvar har sine grenser. I Gaza er disse grensene for lengst sprengt.

Kart axel Naess
Foto: Axel Næss
Det er ikke bare enkeltmennesker som rammes av krigføringen. Hele samfunnet kollapser når skoler, boliger, sykehus, veier, vannforsyning, strømnett og annen kritisk infrastruktur legges i grus
IMG 8246 1
Rasmus Sandvoll Weschke, seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp Foto: Betzy Thangstad
Vogn 4k axel naess
Foto: Axel Næss
Hva gjør Norsk Folkehjelp?