Til hovedinnhold
Støtt nå

Statspartsmøtet, der ofrene ble hørt – men lytter Norge?

Det andre statspartsmøtet for FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble holdt i New York rett før jul. Der fikk mennesker som har overlevd bruk og testing av verdens verste våpen snakke fra FNs talerstol, og kreve kjernefysisk nedrustning. Norges regjering var til stede som observatør. Men vil norske politikere lytte til ofrenes viktige budskap?

Oversiktsbilde fra innsiden av statspartsmøtet. Representanter sitter i en halvsirkel
Fire i et panel og en skjerm som viser eldre aboriginer-kvinner

Konsekvensene fra bombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki har fått mye omtale. Lidelsene ofrene og deres etterkommere har gått igjennom kan ikke undervurderes, men kanskje mindre kjent er de hundretusener av ofre fra de mer enn 2000 prøvesprengningene som hovedsakelig USA, Storbritannia, Sovjetunionen og Frankrike utførte i tiårene etter andre verdenskrig.

USAs atomprøvesprengninger i New Mexico førte til generasjoner av ofre for radioaktivt nedfall. I befolkningene som ble rammet av nedfallet fra disse testene er det en sterk overhyppighet av kreft. Bare den første testen, den såkalte Trinity-testen som ble utført 30 meter over bakken, hadde konsekvenser langt større enn hva alle i «Manhattanprosjektet» kunne forestille seg. En nylig publisert studie viser at det radioaktive nedfallet fra denne første testen nådde 46 amerikanske delstater, i tillegg til Canada og Mexico. Ofrene eller «downwinders» som de kaller seg, bodde i nærheten av testområdet i Nevada og mange av dem har mest sannsynlig utviklet kreft og andre sykdommer som en konsekvens av testingen. Dette har gått i arv, og nesten 80 år etter prøvesprengningen sliter nye generasjoner med de samme helseproblemene.

Hinamoeura ser alvorlig inn i kamera
– For Norge som medlem av NATO er det ikke aktuelt å signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Å delta her som observatør er på ingen måte et skritt mot å signere eller tiltre traktaten. Men Norge ønsker å være til stede hvor nedrustning diskuteres i FN. Det er viktig å bidra til at spørsmålene om nedrustning ikke polariseres ytterligere. Vi ønsker å lytte til andre land og regioner, og ha en konstruktiv dialog med alle land som engasjerer seg for nedrustning.
Tor Henrik Andersen står utenfor FN-bygget og ser i kamera
Hinamoeura smiler mens hun ser i kamera
Manhattanprosjektet