Til hovedinnhold
Støtt nå

Stans i bevilgninger til UNRWA er livstruende for palestinere i Gaza og regionen

Som hjelpeorganisasjoner er vi dypt bekymret og sjokkert over at en rekke giverland har suspendert sin finansiering av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA), den viktigste leverandøren av bistand til millioner av palestinere i Gaza og regionen. Det skjer samtidig med en stadig forverring av den humanitære katastrofen i Gaza.

Palestinsk familie
Foto: Werner Anderson / Norsk Folkehjelp