Til hovedinnhold
Støtt nå

Norsk Folkehjelp på plass i Jemen

FN har kalt Jemen verdens verste humanitære krise i vår tid. Borgerkrigen som fulgte i kjølvannet av den arabiske våren i 2011 har kostet over 100 000 menneskeliv, drevet fire millioner mennesker på flukt og utløst verdens verste matvarekrise. Ikke minst har årevis med krigføring og luftangrep etterlatt enorme mengder eksplosiver på bakken.

Photo 2
Opptreningen av hundeførerne er allerede godt i gang i Jemen.

Stort behov for minerydding

Det befinner seg enorme mengder eksplosiver i Jemen. Disse stammer fra en rekke væpnede konflikter som strekker seg helt tilbake 60-tallet. Selv om omfanget er uklart, er det ingen tvil om at borgerkrigen har forverret problemet betydelig.

– Det vi vet er at store deler av befolkningen bor i områder hvor det befinner seg eksplosive våpen siden mesteparten av krigføringen har foregått i byområder. Da snakker vi om alt fra konvensjonelle og improviserte landminer til klasebomber og store flybomber. På toppen av dette kommer ammunisjon som ligger igjen etter kamper på bakken, sier Sile Marie Sammon.

– Vil det bli aktuelt for Norsk Folkehjelp å også rydde miner?

– Det humanitære behovet for eksplosivrydding i Jemen er enormt. Miner og eksplosiver utgjør en daglig trussel mot sivilbefolkningen, og gjør det dessuten vanskelig for organisasjoner å yte nødhjelp. Når situasjonen tillater det, vil det derfor være naturlig å se på mulighetene for å gjennomføre ryddeaktiviteter.

– Hva skal til for å få til dette?

– Som et av verdens fattigste land, er Jemen for det første helt avhengig av internasjonale donormidler for å få ryddet miner og eksplosiver. I krigsområder er det dessuten alltid et spørsmål om sikkerhet og å få tilgang til områder. Koordinering fra myndighetshold er også en forutsetning.


20211028 145832
Deskrådgiver Sile Marie Sammon sammen med Norsk Folkehjelps landdirektør i Jemen, Faiz Mohammad Paktian og en av minehundene.
260944146 321200606228269 5599242443250468364 n
Opplæringen er i gang for hundeførerne i Jemen.
Konflikten i Jemen