Til hovedinnhold
Støtt nå

Nå er det mulig å søke opptil 100.000 til inkluderingsaktiviteter

Norsk Folkehjelp har lansert en ny søknadsordning for å støtte lokallagenes inkluderingsaktiviteter. Fristen for å søke er 9. juni.

Walfred 2
Norsk Folkehjelp Malm har hatt stor suksess med å hjelpe flyktninger ut i arbeidslivet i hjemkommunen. Avbildet er representanter fra lokallaget: Heidi Gulling Andersson (f.v), Kjell Rune Langseth, Irene Jansson og Walfred Andersson. Foto: Ludvig Gundersen

Over hele Norge driver Norsk Folkehjelps medlemmer inkluderingsaktiviteter der formålet er at flyktninger og innvandrere bli en del av sine lokalsamfunn. Norsk Folkehjelp styrker nå lokallagenes innsats ved å dele ut penger til flere aktiviteter.

– Allerede arrangerer våre lokallag meningsfulle aktiviteter og skaper møteplasser på tvers av majoritetsbefolkningen og ulike flyktning- og innvandrergrupper i hele Norge. Nå ønsker vi å treffe enda flere mennesker, blant annet med aktiviteter på flyktningmottak og å få flere ut i arbeidslivet, sier leder for seksjon for samfunnspolitikk i Norsk Folkehjelp, Per Wenneberg.

Aktiviteter på mottak og innen arbeidsliv

Norsk Folkehjelps lokallag kan søke på opptil 100.000 kroner og det er tre typer aktiviteter som en kan søke støtte til:

  1. Aktiviteter som styrker flyktninger og innvandreres inngang, innsikt og inkludering i norsk arbeidsliv, gjerne samarbeid med den lokale fagbevegelsen.
  2. Aktiviteter for beboere på asylmottak.
  3. Aktiviteter og møteplasser med flyktninger og innvandrere som bidrar til et inkluderende lokalsamfunn.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har tildelt Norsk Folkehjelp disse midlene. Fristen for å søke er 9. juni.

Per W
Leder for seksjon for samfunnspolitikk i Norsk Folkehjelp Per Wenneberg. Foto: Norsk Folkehjelp

Fungerer som døråpner til arbeidslivet

I tettstedet Malm i Steinkjer kommune i Trøndelag er lokallaget en sentral aktør når det gjelder å få folk inn i arbeidslinja. Lokallagsleder Walfred Andersson estimerer at de siden 2015 har bidratt til at rundt 30 flyktninger har kommet ut i arbeid.

– Vi fungerer på mange måter som en døråpner inn til arbeidslivet, sier Andersson.

Han forklarer: Når det kommer en ukrainsk flyktning til bygda, som har reparert kjøleskap i Ukraina, så kobler han vedkommende opp med lokale elektrobedrifter.

Andersson legger til at en suksessfaktor er å ha opparbeidet seg et stort nettverk i fagbevegelsen og det lokale arbeidslivet. Lokallaget arrangerer også temamøter med den lokale fagbevegelsen for å bygge bro mellom flyktninger og det lokale arbeidslivet.

Seksjonsleder Per Wenneberg håper enda flere lokallag nå vil kunne gjøre som Walfred og Norsk Folkehjelp Malm.

– Walfred og resten av folkehjelperne i Malm er et utrolig godt eksempel på hvor viktig det er å ha en sterk frivillig aktør lokalt. Vi håper flere av våre lokallag søker midler til aktiviteter som dette.

Walfred
Walfred Andersson under Norsk Folkehjelps landsmøte i 2023. Foto: Ludvig Gundersen