Til hovedinnhold
Støtt nå

Mineekspert, bodyguard og fotballpappa

Når noen spør Per Nergaard om hva han gjør i Norsk Folkehjelp, svarer han som sant er at han er assisterende generalsekretær. Men han legger som regel til at han også var leder av mineavdelingen i 20 år.

Per Nergaard
Foto: Foto: Werner Juvik
Per Nergaard (56)

– Hva ser du som Norsk Folkehjelps viktigste utfordringer i kommende landsmøteperiode?

– Det er en utfordring at Folkehjelpa har så mange aktivitetsområder. Hvis det skal være økonomisk og kvalitetsmessig mulig for oss å klare det, må vi være veldig gode. Det gjelder alle områdene våre – partnersamarbeidet, mineryddinga, integreringsprogrammene, rollen som politisk aktør, medlemsorganisasjonen, samfunnspolitisk, sanitet og redning. Det er en ganske stor smørbrødliste som denne organisasjonen skriver på hver eneste dag. Det er krevende å være gode på så mange områder, men desto bedre hvis vi lykkes.

– Klimautfordringene ser vi hver eneste dag, og vi må øke kapasiteten vår på skred, søk og redning og bli en enda sterkere del av den lokale beredskapen. Skal vi være god aktør på flyktning og integrering, etter at vi fikk et skudd for baugen med avviklingen av mottaksdriften, må vi fortsette å utvikle gode arenaer som griper praktisk inn i integrasjons- og flyktningpolitikken i dette landet. Et lite hjertebarn for meg – som fotballpappa – er å utvikle fotballen som integreringsarena.

Per N hoyde
Foto: Foto: Werner Juvik
Hva skal vi med stjerner nå?