Til hovedinnhold
Støtt nå

– Klasevåpen bør aldri brukes

Selv om Russland ikke har sluttet seg til Klasevåpenkonvensjonen av 2008, er deres vilkårlige bruk av slike våpen i Ukraina moralsk forkastelig og en stor trussel mot sivile.

NTB w2 Pzm IWK94
En klasebombe inneholder eksplosive småbomber som spres over store avstander når be er til fare for sivile i mange år etter at krigen er slutt. Klasebomben på bildet er fra 1943. Foto: SCIENCE PHOTO LIBRARY/NTB
NTB Nym CZQ Bo Z Ig
En soldat i Colombia inspiserer en frakoblet klasebombe av type CB-250k. Foto: JOHN VIZCAINO/NTB
EWIPA-ARBEID