Til hovedinnhold
Støtt nå

Investerer i atomvåpen

Rapport: Færre selskaper investerer i atomvåpenproduksjon, men summene som investeres har likevel økt massivt. Det norske Oljefondet har fortsatt betydelige summer av nordmenns pensjonspenger plassert i to selskaper som er knyttet til produksjon av atomvåpen.

Ican demo
Rapporten viser at
Norske finansinstitusjoner