Til hovedinnhold
Støtt nå

Fornøyd med at frivilligheten får øremerkede midler til å ta imot ukrainske flyktninger.

- Det er positivt at regjeringen ser den viktige rollen frivilligheten har i inkluderings- og integreringsarbeidet, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp.

MG 3362 1 web