Til hovedinnhold
Støtt nå

En stor seier i kampen mot urban krigføring

Etter 12 år med påvirkningsarbeid og politisk press kunne Norsk Folkehjelp og andre aktører fra sivilsamfunnet slippe jubelen løs i FN 17. juni. Endelig blir en politisk erklæring som regulerer bruk av eksplosive våpen i befolkede områder en realitet.

DJI 0958

Urban krigføring har blitt den nye normalen i væpnet konflikt de siste tiårene. Internasjonal humanitærrett pålegger alle som utkjemper krig å bruke våpen som kan skille mellom sivile og militære, samt å ta alle gjennomførbare forholdsregler før et angrep. Likevel ser vi gang på gang at det snarere er regelen enn unntaket at det bommes grovt på militære mål, eller at det bombes altfor kraftig.

Når eksplosive våpen brukes i byer, utgjør sivile over 90 prosent av de skadde og drepte. Det viser statistikken som Action on Armed Violence (AoAV) la fram i fjor etter å ha samlet inn data fra krigsområder over en tiårsperiode. Rapporten tallfester en alvorlig utvikling som Norsk Folkehjelp og andre sivilsamfunnsaktører som jobber med våpen- og nedrustningsproblematikk har ropt varsku om i årtier.

– Gjennom 30 år med rydding av eksplosiver etter krig og konflikt har vi vært vitne til at kraftige våpen i økende grad tas i bruk i befolkede områder og dreper, lemlester og traumatiserer uskyldige mennesker – også i lang tid etter at krigen er over. Selv om teksten i erklæringen ikke er fullt så sterk som sivilsamfunnet kunne ønsket, anser vi det som en enorm seier at vi fikk til et kompromiss med FNs medlemsstater. Endelig får vi på plass en politisk erklæring som gir sivile økt beskyttelse, forteller en glad seniorrådgiver for nedrustningspolicy i Norsk Folkehjelp, Kristina Đurić.

Kristina Duric profile pic
Kristina Đurić, seniorrådgiver for nedrustningspolicy i Norsk Folkehjelp. Foto: Ludvig Gundersen
Fakta