Til hovedinnhold
Støtt nå

Den livsviktige opplæringen fortsetter

Til vanlig har de til jobb å lære Gazas befolkning å beskytte seg under bombeangrep. Nå er alle de ansatte i Norsk Folkehjelp tvunget på flukt, og har mer enn nok med å holde seg i live. Men opplæringen fortsetter – nå ved hjelp av sosiale medier – for å gi Gazas sivilbefolkning en liten flik av trygghet. Responsen har vært enorm.

CPP Gaza messages
Venstre: Mal for utforming av kontaktinformasjon som man ber barna legge i lomma og passe godt på i tilfelle man kommer bort fra hverandre. Høyre: Programmet har lagt ut flere innlegg om hvitt fosfor som har blitt lest og delt mye.

– Det er vondt å tenke på at gode kollegaer og familiene deres, som jeg har spist middag hjemme hos mange ganger, lever under så uverdige forhold. Jeg vet at flere av dem regelrett sulter, og at hver dag er en kamp for å få dekket grunnleggende behov, forteller han.

Alt av verdier er borte

En tilleggsbelastning for dem som har flyktet er bekymringen for hus og hjem som de har forlatt. Før våpenhvilen trådte i kraft 24. november, var halvparten av alle boliger i Gaza i større eller mindre grad ødelagt av krig.

Bent forteller at en av de ansatte på et tidlig stadium av krigen fikk beskjed om at blokka hans hadde blitt bombet. Til alt overmål hadde missilet feilet i å detonere, og ligger igjen i bygget som en tikkende bombe. Sjansen for at det finnes kapasitet til å fjerne et stort, udetonert eksplosiv fra en bygning er imidlertid lav, da det er altfor risikofylt til å gjennomføre ryddeoperasjoner i Gaza nå. Det er langt mer sannsynlig at IDF kommer til å bombe på nytt for å få fullført oppdraget.

– Det som er trist med akkurat denne historien er at hele storfamilien bodde sammen i forskjellige leiligheter i bygget. De hadde investert alt de hadde for å kunne leve sammen på denne måten. Nå er sannsynligvis alt av verdier som familien har jobbet for gjennom flere generasjoner, revet bort, sier Colin Bent.


Colin Bent 4
Colin Bent leder Norsk Folkehjelps arbeid med beredskap og beskyttelse av sivile i konfliktområder. Foto: Ludvig Gundersen
CPP – program for sivil beskyttelse og beredskap