Til hovedinnhold
Støtt nå

Bosnia-Hercegovina endelig fritt for klasevåpen

Bosnia Hercegovina er erklært fritt for klasevåpen, mer enn 30 år etter at krigen på Balkan brøt ut. Nær 90 prosent av arbeidet er utført av Norsk Folkehjelps mineryddere.

Copy of NPA Bi H CCM Completion
Norsk Folkehjelp har ryddet klasevåpen i Bosnia Hercegovina siden 2012.
Mr Sasa Obradovic Director of the Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre
Direktør for Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre, Sasa Obradovic taler i det bosniske parlamentet under markeringen av et klasefritt Bosnia Hercegovina 8. 9.2023. Leder for humanitær mine- og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp, Per Håkon Breivik til høyre i bildet.
Copy of NPA Bi H CCM Completion 1
Norsk Folkehjelp har stått for nær 90 prosent av opprydningen. 2157 klasebomber er fjernet og 12,7 kvadratkilometer frigitt.

En inspirasjon for andre land

Breivik understreker at Bosnia-Hercegovinas beslutning om å signere klasekonvensjonen og forplikte seg til å rydde landet for klasevåpen har vært en stor seier, ikke bare for innbyggerne i landet, men for internasjonalt diplomati og humanitær innsats. Det er ikke minst til inspirasjon for land som fortsatt lider under trusselen fra klasebomber.

– Det er også en vitamininnsprøytning for Norsk Folkehjelp som operatør. På over 30 år har vi ryddet eksplosiver etter krig i mer enn 40 land. Vi vet hvilken vanvittig innsats som kreves og hvor mye som skal klaffe for å komme i mål. Ikke minst gjelder dette for klaseammunisjon, som er notorisk vanskelig å rydde.

Selv om alle klasevåpen er ferdigryddet i Bosnia-Hercegovina, er Norsk Folkehjelp langt fra ferdig med å rydde eksplosiver i landet.

– Vi begynte å rydde landminer like etter at krigen var over, og har til hensikt å fortsette arbeidet helt til landet er minefritt, avslutter Breivik.

Den største bidragsyteren til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde klasevåpen i Bosnia-Hercegovina har vært det norsk UD. Betydelige midler har også kommet inn fra Coop Norge, TV-aksjonen 2011 og flere internasjonale aktører.

IMG 2717
Godt oppmøte fra Norge under feiringen av et klasefritt Bosnia Hercegovina 8. september. Fra venstre: Norges ambassadør Olav Reinertsen, landdirektør i NF Bosnia Hercegovina, Valerie Warmington og leder for humanitær mine- og eksplosivrydding. Per Håkon Breivik.