Til hovedinnhold
Støtt nå

Ba Taliban om å erklære fortsatt støtte til humanitær minerydding i Afghanistan

Som eneste representant for den humanitære mineryddingssektoren i møtet mellom Taliban og norske bistandsorganisasjoner i Oslo i ettermiddag, hadde Norsk Folkehjelp en klar oppfordring til Taliban: Å respektere de humanitære prinsippene og gi en forsikring om videre mineryddingsaktivitet i Afghanistan.

NTB 4vf0 PS Niux Y
Tirsdag møttes norske humanitære organisasjonerog representanter fra Taliban på Soria Moria hotell i Oslo. Norge har invitert representanter for Taliban til Oslo for å ha møter med norske myndigheter og representanter for det internasjonale og afghanske samfunnet til forhandlinger. Foto: Terje Pedersen / NTB

Humanitær minerydding er en viktig forutsetning for å sikre en trygg fremtid for en krigsherjet afghansk befolkning. Mineryddingsprogrammet i Afghanistan ble opprettet i 1989, og er det eldste og blant de største i verden. Det var det første humanitære mineprogrammet som omfattet hele spekteret av aktiviteter, som minerydding, destruering av våpenlagre, minebevisstgjøring, bistand til overlevende og påvirkningsarbeid.

- Historisk sett har Afghanistans humanitære mineprogram vært til inspirasjon for andre land, og Afghanistans tilslutning til Minekonvensjonen og Klasevåpenkonvensjonen har vært en viktig drahjelp i det globale arbeidet med å bekjempe miner og eksplosiver, sier Jeremic.

Talibans maktovertakelse har imidlertid utløst stor bekymring for fremdrift i programmet. En av årsakene til dette er at internasjonale sanksjoner vanskeliggjør pengeoverføringer, som er en forutsetning for å kunne opprettholde aktivitet.

NTB R2kj Qs Gr3o M
Emil Jeremic fra Norsk Folkehjelp på vei til møte med Taliban på Soria Moria hotell i Oslo. Norge har invitert representanter for Taliban til Oslo for å ha møter med norske myndigheter og representanter for det internasjonale og afghanske samfunnet til forhandlinger. Foto: Terje Pedersen / NTB