Til hovedinnhold
Støtt nå

Antikorrupsjon

Norsk Folkehjelp har nulltoleranse for alle former for korrupsjon, og jobber derfor for en enhetlig holdning og felles forankring i hele organisasjonen i forhold til antikorrupsjon, og etterstreber full åpenhet om dette arbeidet. For spørsmål til rapporten og vårt antikorrupsjonsarbeid, kontakt spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro, Groska762@npaid.org