Til hovedinnhold
Støtt nå

30 år med minerydding i Kambodsja

Kambodsja var det aller første landet hvor Norsk Folkehjelp etablerte et mineryddingsprogram. Det skjedde i 1992, og ble utløst av at et høyt antall kambodsjanske flyktninger tok seg tilbake over grensa fra Thailand og ble drept eller skadet av landminer.

IMG 7400
I februar 2022 ble Kep-provinsen i Kambodsja den første til å erklære seg fri for miner, takket være innsats fra Norsk Folkehjelp. Denne milepælen ga ny giv til arbeidet for et minefritt Kambodsja innen 2025. Foto: Norsk Folkehjelp Kambodsja
Forstetur miner2
FØRSTE FLY: Den første gruppa mineryddere reiser fra Gardermoen til Kambodsja i 1992. Øverst fra venstre: Roger (etternavn ukjent), Tore Skedsmo, Sverre Bae, Are Hemmingsen. Nederst fra venstre: Remy Wick, Alf Bjarkøy, Haavard Bach, Henning Rabben. Foto: Ukjent
DSC 3236
Kvinnelige mineryddere: Norsk Folkehjelp i Kambodsja jobber målrettet for å få kjønnsbalanse i minesektoren. Foto: Julie Offerdal
IMG 6801
Siden 2007 har Norsk Folkehjelp samarbeidet tett med kambodsjanske nasjonale myndigheter om å bygge opp standarder for kontroll og kvalitetssikring av mineoperasjoner. Foto: Norsk Folkehjelp Kambodsja
LF KAMB barn leker i minefelt 33
Barn som leker i minefelt i Kambodsja. Fortsatt skjer det mineulykker i landet.

Framtidsplanene

Myndighetenes mål er å ferdigstille mineryddingen innen 2025. Det er det ikke helt realistisk å få til, mener Rune Dale-Andresen, mye på grunn av grenseproblematikk mellom Thailand og Kambodsja.

– Norsk Folkehjelp i Thailand og Kambodsja, pluss CMAC og en partner på thailandsk side, samarbeider her. Å få til minerydding i dette området er en avgjørende suksessfaktor for å nå målet.

– Hvor lenge anslår du at Norsk Folkehjelp vil være til stede i Kambodsja?

– Vi vi forsøker å avslutte minerydding raskest mulig etter 2025, men klaseryddingen har nok et lengre perspektiv – mot 2030. Sivilsamfunnsprogrammet må vi kontinuerlig vurdere ut fra den politiske utviklingen i landet.

Norsk Folkehjelp Kambodsja har 90 ansatte – 5 på utvikling, 67 på miner og 18 på landkontoret. Alle utenom tre er kambodsjanere.

– Vi har et godt samarbeid mellom ansatte i de to programmene. De tenker ikke så mye på hvilket program de jobber i, men identifiserer seg med Norsk Folkehjelp. Og så er vi akkurat like mange kvinner som menn, og to av fem i ledelsen er kvinner. Det kan vi være stolt av, sier Norsk Folkehjelps landdirektør i Kambodsja.

Rune Kristian Dale Andresen 1
Rune Dale Andresen kommer opprinnelig fra Bjørkelangen i Akershus, men er bosatt i Nittedal. 43 år, gift og to barn på seks og elleve. Familien er med til Kambodsja.