Til hovedinnhold
Støtt nå

Norsk Folkehjelps virksomhet i Iran 2001 – 2008

Norsk Folkehjelp ble kontaktet av Norsk Hydro i januar 2001 og bedt om å vurdere å bistå Norsk Hydro som planla seismiske undersøkelser og boreaktiviteter i Anaran leteblokk i Iran. Normalt tar ikke Norsk Folkehjelp slike kommersielle oppdrag. Fordi Norsk Folkehjelp på dette tidspunktet var i en anstrengt økonomisk situasjon, sa styret ja til oppdraget under forutsetning av at det ikke tok ressurser bort fra andre oppgaver innen mine- og eksplosivrydding og at overskuddet gikk tilbake inn i organisasjonens humanitære programmer.

Iran