Til hovedinnhold

Norsk Folkehjelp gir tilbud til flyktninger rundt om i Norge.

Vi trenger frivillige som vil bruke sin tid og sine kunnskaper for mennesker som er nye i Norge. Hittil i år har det kommet 28 000 flyktninger til Norge. Det er flere enn alle som kom i 2015 da det var mye oppmerksomhet rundt flyktninger i Europa. Det er ikke like mye oppmerksomhet rundt flyktningene som kommer nå, men de bor i lokalsamfunn over hele Norge og trenger en vei inn i samfunnet.

Jeg ønsker å bli frivillig


Takk for at du ønsker å bli frivillig i Norsk Folkehjelp!

Vi vil kontakte deg så fort som mulig.

Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon. For at våre frivillige skal være forsikret og få tilgang til nødvendig opplæring, kreves medlemskap i Norsk Folkehjelp.

Ønsker du å bli medlem allerede nå, kan du melde deg inn her.


Amanda er frivillig i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

– Det er ikke sånn at vi bare snakker, lager vedtekter og skriver politikk. Vi går faktisk ut i gatene og gjør ting.

Jorge, Bente og Per er frivillige i Bergen

– Det å være frivillig handler først og fremst om å få lov til å gi noe til noen andre

Hva innebærer det å være frivillig?
Våre politiske posisjoner

I want to be volunteer


Thank you for signing in to become a volunteer in Norwegian People's Aid!

We will contact you as soon as possible.

Norwegian People's Aid is a member organisation. In order for our volunteers to be insured and have access to the necessary training, membership in Norwegian People's Aid is required.

If you want to become a member already, you can register here.

Støtt vårt arbeid

Ønsker du ikke å bli frivillig, men vil støtte arbeidet vårt på andre måter?

Du kan gi flere mennesker varig og sikker tilgang til mat

Du kan gi flere mennesker varig og sikker tilgang til mat

Support type
Feltet må fylles ut
Må være større enn 50
Feltet må fylles ut
Må være større enn 70
Feltet må fylles ut
Feltet må fylles ut
Feltet må fylles ut
Feltet må fylles ut
Minst 4 tegn
Feil postnummer
Feltet må fylles ut
Feltet må fylles ut
Feil personnummer (11 sifre)

Helt til slutt

Hvis du fyller ut e-post og mobilnummer kan vi enkelt og miljøvennlig nå deg angående vårt arbeid.

Valgfritt

Dersom du vil at 25 % av ditt bidrag skal komme ditt lokallag til gode, velger du lag her:

Oida… Noe gikk galt!

Det har oppstått en feil med betalingsløsningen, og ditt bidrag har derfor ikke kommet igjennom. Vi beklager ulempen dette medfører.

Prøv på nytt

Tusen takk for ditt viktige bidrag til vårt arbeid!

Velkommen som fast giver 

Tusen takk – som fast giver er du en av våre viktigste støttespillere!

Les mer om hva pengene går til .

Takk for at du er fast giver!

Hver måned bidrar du til at Norsk Folkehjelp kan rydde miner, gi nødhjelp og sammen sørger vi for at mennesker kan organisere seg slik at de kan kreve sine rettigheter.


Se våre resultathistorier fra felt!

TUSEN TAKK!

Velkommen som Folkehjelper. Du er nå en av våre viktigste støttespillere. Om få dager vil du motta ditt velkomstbrev i posten. Takk for at du er med på laget!

Det har oppstått en feil under registrering, vennligst sjekk at fødselsnummer er fylt ut korrekt, og eventuelt kontakt giver@npaid.org om feilen vedvarer. Vi beklager ulempen dette medfører.

Det har oppstått en feil under registrering, da brukeren allerede finnes. Vennligst kontakt giver@npaid.org om feilen vedvarer. Vi beklager ulempen dette medfører.

Det har oppstått en feil under registrering, vennligst sjekk at feltene er fylt ut korrekt, og eventuelt kontakt giver@npaid.org om feilen vedvarer. Vi beklager ulempen dette medfører.

Det har oppstått en feil under registrering, vennligst sjekk at feltene er fylt ut korrekt, og eventuelt kontakt giver@npaid.org om feilen vedvarer. Vi beklager ulempen dette medfører.

Du er allerede registert i vår giver- og medlemsbase. Logg deg inn for å registrere deg som fastgiver eller kontakt oss på giver@npaid.org

Takk for ditt bidrag!

Du vil motta nyhetsbrev der du kan lese mer om hvordan du bidrar til å forandre menneskers liv verden over.

Se våre resultathistorier fra felt!

Minst et felt må være fylt ut.