Til hovedinnhold

Tilskuddsordning

Tilskuddsordning lokallagsaktivitet i forbindelse med flyktningsituasjonen

Beskrivelse av hva du søker tilskudd til

Kort prosjektbeskrivelse med (maks 500 tegn per felt)
Dra og slipp din budsjettfil hit
    Søknadsbeløp