Utvikler livreddende mobilteknologi med Telia

Kristoffer Christiansen og Øystein Nerland viser fram de mobile basestasjonene som skal hjelpe dem under søk- og redningsaksjoner.
Kristoffer Christiansen og Øystein Nerland viser fram de mobile basestasjonene som skal hjelpe dem under søk- og redningsaksjoner. Foto: Norsk Folkehjelp Nesset

Norsk Folkehjelp Nesset og Telia har begynt testingen av lette, mobile basestasjoner som skaper mobildekning i et avgrenset område hvor det normalt ikke finnes dekning.

Av Ida Kroksæter
Publisert: 07. mai 2024 - 4:53
Oppdatert: 18. mai 2024 - 02:04

Det gir blant annet effektiv kommunikasjon til Norsk Folkehjelps mannskaper under søk- og redningsoppdrag.

– Telia har samarbeidet med Norsk Folkehjelp over lengre tid innen ulike kommunikasjonsløsninger, og vi synes det er veldig gøy å ta i bruk ny teknologi i fellesskap, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia Norge.

– Konseptet med lette, mobile basestasjoner er opprinnelig testet og utviklet sammen med Forsvaret, men vi ser at det samme utstyret har stor verdi også for andre formål, slik som i søk- og redningsoppdrag hvor det ofte er dårlig eller manglende mobildekning.

Konseptet med lette, mobile basestasjoner er opprinnelig testet og utviklet sammen med Forsvaret, men vi ser at det samme utstyret har stor verdi også for andre formål.
— Jon Christian Hillestad

Flere ekstreme hendelser

Konseptet som Norsk Folkehjelp Nesset tester, består av en mobil basestasjon som kan settes opp hvor som helst. Basestasjonen er videre koblet til Telias kjernenett via lavbanesatellitter. Gjennom den mobile basestasjonen kan man kan enkelt skape mobildekning i områder der mobilnettene ikke er utbygd, eller gjenopprette dekning ved utfall, for eksempel ved ekstremvær eller naturkatastrofer.

I Møre og Romsdal er eksmplene mange på slike hendelser: Mannskaper rykket blant annet ut under ekstremværet Gyda, og da flere jordskred rammet Vistdalen.

Mannskapene i Nesset har testet konseptet siden i fjor sommer. – Det har hittil levert over all forventning, sier Kristoffer Christiansen.
Mannskapene i Nesset har testet konseptet siden i fjor sommer. – Det har hittil levert over all forventning, sier Kristoffer Christiansen. Foto: Norsk Folkehjelp Nesset

Møter fremtidens hendelser

– Vi i Norsk Folkehjelp Nesset har de siste årene jobbet målrettet med å utvikle oss for å kunne møte fremtidens hendelser på en god måte i både akuttfase som redningsressurs, og som støtteressurs for etater, kommune og fylke under langvarige hendelser, sier Kristoffer Christiansen.

Han er operativ leder i Norsk Folkehjelp Nesset.

– Vårt beredskapsområde strekker seg fra fjord til fjell, og fra by til øde fjellområder, og ofte opererer vi i områder hvor det hverken finnes dekning for nødnett eller mobiltelefon. Da er denne type løsninger helt avgjørende, og konseptet har hittil levert over all forventning, sier han.

Peter Harholt styrer teknikken fra bak i en redningsbil.
Peter Harholt styrer teknikken fra bak i en redningsbil. Foto: Norsk Folkehjelp Nesset

Kan gi midlertidig dekning

Redningsgruppa dekker videre et område i Møre og Romsdal med mange mindre lokalsamfunn og små bygder i trange fjorder eller mellom høye fjell. Disse er ekstra utsatt ved ekstremvær og naturkatastrofer, og ofte med bortfall av mobildekning som konsekvens.

– På sikt kan vi raskt og enkelt gi lokalsamfunn midlertidig mobildekning hvis ordinær infrastruktur knyttet til mobilkommunikasjon har falt ut, forklarer Christiansen.

På sikt kan vi raskt og enkelt gi lokalsamfunn midlertidig mobildekning hvis ordinær infrastruktur knyttet til mobilkommunikasjon har falt ut
— Kristoffer Christiansen

Telia er også godt fornøyd med resultatene så langt:

– Konseptet har vært testet av Norsk Folkehjelp siden i fjor sommer, og erfaringene er veldig positive.

Mobilnettene benyttes allerede til søk etter savnede personer, og med utvidet dekning som dette konseptet gir vil sjansene for å bli funnet øke ytterligere, sier Henning Huuse, forretningsutvikler innen 5G hos Telia Norge.

– I tillegg finnes det mange andre bruksområder. Vi ser for oss å kunne tilby konseptet som et produkt i vår portefølje av dekning som tjeneste for kortere eller lengre oppdrag, og opplever allerede stor interesse fra mange potensielle kunder.

På Dagsrevyen

Prosjektet har fått oppmerksomhet også utenfor organisasjonen. Her kan du lese om prosjektet på nrk.no.

Publisert: 07. mai 2024 - 4:53
Oppdatert: 18. mai 2024 - 02:04

Relaterte artikler

Det var stort oppmøte fra Norsk Folkehjelp da akutthjelperappen ble presentert i Horten i juni. Appen er avgjørende for at akutthjelperordningen skal kunne bli nasjonal.

Ny teknologi gir økt synlighet for frivillige akutthjelpere

- Det er nå Norsk Folkehjelp må tilpasse seg, før det er for sent, sier Jon Halvorsen, direktør i Hovedredningssentralen

– Fortsett å være offensive