Stor innsats under ekstremværet Gyda

Frivillige fra Norsk Folkehjelp Nesset rykker inn med nødvendig utstyr for å bistå kommunen i evakueringen under ekstremværet Gyda.
Frivillige fra Norsk Folkehjelp Nesset rykker inn med nødvendig utstyr for å bistå kommunen i evakueringen under ekstremværet Gyda. Foto: Bjørn Magne Øverås

Tirsdag 11. januar ble det sendt ut farevarsel for snøskred, flom og jordskred i store deler av Norge. I Møre og Romsdal gjorde Norsk Folkehjelps mannskaper seg klar til å møte ekstremværet Gyda.

Av Kirsti Knudsen
Publisert: 17. januar 2022 - 4:51
Oppdatert: 16. juli 2024 - 06:04

Tirsdag 11. januar ble det sendt ut farevarsel for snøskred, flom og jordskred i store deler av Norge. I Møre og Romsdal gjorde Norsk Folkehjelps mannskaper seg klar til å møte ekstremværet Gyda.

Sanitetsleder Rune Toven i Norsk Folkehjelp Nesset er godt fornøyd med innsatsen fra medlemmene da Dokkelva nesten gikk over sine bredder og tre boligområder i bygda Eresfjord måtte evakueres.

– Dagen før hadde vi allerede fått beskjed fra lederen i FORF om at vi frivillige måtte forberede oss på styggvær. Vi skaffa oss raskt oversikt over tilgjengelige mannskaper og hvem som kunne være ledere utover i uka, og klargjorde det vi har av utstyr til bruk både til lands og til vanns, forteller han.

Norsk Folkehjelp Nesset ble stiftet i 1979, og har mange erfarne mannskaper. Sammen med Norsk Folkehjelp Nordmøre, med utgangspunkt i Kristiansund, og det nystartede laget i Hustadvika kan de stille med totalt 60 mannskaper på alarmplanen. De tre lagene samarbeider om oppdrag, og Rune Toven – som også er beredskapsleder for Folkehjelpa i Møre og Romsdal – er den som stort sett tar imot alarmer fra politiet, Hovedredningssentralen og AMK.

Mannskaper fra Norsk Folkehjelp Hustadvika bidro også. Lokallaget ble stiftet etter Viking Sky-hendelsen i 2019.
Mannskaper fra Norsk Folkehjelp Hustadvika bidro også. Lokallaget ble stiftet etter Viking Sky-hendelsen i 2019.

Evakuerte innbyggere

På kvelden onsdag 12. januar ringte beredskapsleder Torill Berg i Molde kommune og varslet at Dokkelva hadde vokst én meter i løpet av de siste timene og at et tjuetalls bolighus pluss fritidsboliger i Eresfjord var truet av flommen.

– Vi er generelt vant til mye hardt vær her på Vestlandet, både snø og regn og vind, og kan snu oss fort rundt når alarmen går, sier Rune.

– Vi har medlemmer i Eresfjord, og fikk avklart hvem som kunne åpne Kavli Moen Gård, som skulle brukes som evakueringssenter. I løpet av 30–40 minutter var seks av våre mannskaper på plass der.

Aksjonen ble ledet av politiet, og fra Norsk Folkehjelps tre sanitetslag i Møre og Romsdal deltok totalt 18 mannskaper.

– Det var i utgangspunktet 61 personer som skulle evakueres fra boligområdene, og lokalkunnskapen kom godt med da vi skulle kartlegge hvor alle befant seg – hvem som var hjemme og hvem som var bortreist. Politiet bisto med å spore opp dem vi ikke klarte å få oversikt over, forteller Rune.

Vi er generelt vant til mye hardt vær her på Vestlandet, både snø og regn og vind, og kan snu oss fort rundt når alarmen går
— Rune Toven

Steinras sperret hovedveien

På Kavli Moen Gård fikk Norsk Folkehjelp i to døgn ansvaret for å drifte mottakssenteret – ta imot og registrere de evakuerte, gjøre nødvendige innkjøp på lokalbutikken og lage alle måltider. Oppdraget ble avsluttet fredag ettermiddag.

– De 44 som ble evakuert hadde fått med seg det meste de trengte hjemmefra. Noen bodde hos venner og slekt i bygda, og 18 bodde på gjestegården, sier Rune.

Natt til torsdag kom det mye regn, og klokka fem på morgenen ble hovedveien fra Eidsvåg inn til Eresfjord stengt på grunn av steinras.

– Lokalt brannvesen sto vakt på veien til de tre boligområdene som ble evakuert onsdag natt, for å sikre at ingen tok seg inn der. Vi overtok dette vaktholdet torsdag morgen klokka seks. Vi sto også vakt ved den veien som var sperra, så ingen skulle begi seg inn på den. Det er mange i Eresfjord som bruker den veien for å komme seg på jobb i Eidsvåg og Molde.

Gyda 3 til nett

Gode evalueringer

Hovedveien åpnet igjen først på fredag klokka 12. I mellomtida var det mulig å komme til og fra Eresfjord via en vei gjennom nabokommunen Rauma.

– Mannskapene våre ivaretok sikkerheten til Sivilforsvaret som jevnlig var inne og målte nivået på Dokkelva, og fulgte folk som måtte hjemom og hente medisiner. Vi hadde med samband og kunne få dem raskt ut igjen hvis situasjonen ble farlig. Vi hadde også vår beredskapsambulanse med mannskap på plass for å bistå hjemmetjenesten hvis trygghetsalarmen skulle bli utløst av eldre innbyggere som hadde falt eller skadet seg på andre måter.

Gyda forårsaket ikke skader på hus og folk i Eresfjord, forteller Rune Toven, og han understreker at god organisering er alfa og omega i alle aksjoner. Denne gangen satt en av mannskapene hjemme og laget ferdig skjema mens andre dro inn til Eresfjord, og da Norsk Folkehjelp kom fram var alt klart til å motta og registrere de evakuerte.

– Våre interne evalueringer og dem vi etterpå hadde med politi og berørte etater i Molde kommune viser at alt fungerte meget godt i Eresfjord. Kommunens nye varslingssystem fungerte ikke helt som det skulle, men det blir det nok tatt tak i.

Savnede var glad da vi nådde fram til ham utpå natta
— Rune Toven

Nyttig lokalkunnskap

Medlemmene i Norsk Folkehjelp Nesset er bosatt og lokalkjent i store deler av Nordmøre og Romsdal. Laget har noenogførti godkjente mannskaper i førstehjelp, akutthjelper og søk og redning, ifølge Rune Toven.

– Vi har hovedbase ved Folkehjelpshuset i Eidsvåg, der vi har biler, Argo, snøscootere og utstyr. Vi har også et depot på Skjevik, nærmere Molde, der vi har snøscooter og annet utstyr slik at vi kan gjøre en innsats også i ytre del av Molde kommune.

Hovedoppgaven er å bistå nødetatene under redningsoppdrag og leteaksjoner etter primært turgåere, personer med demens og ved fare for selvmord.

– Vi har også utviklet en snøskredgruppe og en vannredningsgruppe som trår til når fritidsfiskere faller i elva eller båter kantrer på sjøen. Vi har en egen gummibåt, og like før jul kjøpte vi en Rescurunner/vannscooter som gjøre det lett å nå ut til folk i elver, sjø og vann, sier Rune, og forteller at laget også er i gang med å utvikle en bratt og glatt-gruppe som kan operere i det mer utfordrende terrenget på Nordvestlandet.

– Våre mannskaper fikk et krevende oppdrag i slutten av juli i fjor, da en person gikk seg bort i Trollheimen, i tåke og mørke på det over 1500 meter høye Tårnfjellet. Det gikk 19 timer før vi fikk henta ned vedkommende, da det var et veldig krevende og bratt terreng, med mye ur. Savnede var glad da vi nådde fram til ham utpå natta, smiler Rune.

Mannskapene i Norsk Folkehjelp Nesset har beredskap fra sjøen og langt opp til fjells.
Mannskapene i Norsk Folkehjelp Nesset har beredskap fra sjøen og langt opp til fjells.

Økt interesse

Rune Toven svarer bekreftende på spørsmålet om de merker noen økt interesse for Norsk Folkehjelps arbeid etter store redningsoppdrag.

– Vår innsats etter at cruiseskipet Viking Sky fikk motorstopp i Hustadvika 23. mars 2019 fikk stor oppmerksomhet. I august 2021 skjedde nesten samme sak med Hurtigruta, og i september ble det etablert et folkehjelpslag i Hustadvika i en eksplosiv fart. I løpet av noen uker var vi på plass med førstehjelpskurs og kurs i søk og redning.

– Hvordan finansierer dere arbeidet?

– Økonomien er en tøff sak. For å ta det politiske først – vi hadde nok forventa mer fra nye regjeringa, at det skulle bli enklere å få midler til Nødnett og redningstjeneste. De rødgrønne i opposisjon kritiserte den blå regjeringa for at det ikke skjedde noe, og proklamerte at nå skulle det bli så mye bedre. Men vi ser at de er like handlingslamma.

Rune Toven forteller at folkehjelpslagene søker støtte fra lokalt næringsliv og lokale banker, men at de først og fremst holder det gående takket være en enorm dugnadsinnsats fra medlemmenes side.

– Vi har for eksempel sanitetsvakter på utrolig mange idrettsstevner og festivaler, sier han.

– Vi utfører også vakthold i andre sammenhenger, og lager og selger mat for å få råd til skifte ut og å kjøpe nytt utstyr. Nå er vi i gang med å etablere en avtale med nye Molde kommune, der også Nesset kommune gikk inn i 2020.

– Planlegger dere å øke beredskapen framover, med tanke på økende ekstremvær og ødeleggende klimaendringer?

– Det er viktig at Norsk Folkehjelp på landsbasis har satt søkelyset på miljø- og klimakriser – men som sagt er vi er vant til å takle ulike kriser her på Nordvestlandet, og har en god beredskap for dette. Jamfør Viking Sky-katastrofen, der 1373 personer befant seg på en båt som var noen få meter fra å gå rett i strandkanten. Det kunne ha blitt Europas største båtkatastrofe. Og vi kommer til å oppleve store kriser flere ganger i framtida, men vi må takle dem på samme måte som ellers i redningstjenesten, ved hjelp av organisering, hurtig planlegging, hurtig gjennomføring og gode, lokalkjente mannskaper som er forberedt på å rykke ut på kort varsel.

Publisert: 17. januar 2022 - 4:51
Oppdatert: 16. juli 2024 - 06:04

Relaterte artikler

Søk- og redningsmannskapene i Norsk Folkehjelp rykket ut på over 400 aksjoner i 2022.

Over 400 aksjoner i 2022

Justis- og beredskapsministeren åpnet årets fagkonferanse.

Justisministeren: – Det er godt å ha dere