Til hovedinnhold
Trygg lekeplass Ukraina
Språkafe

Dugnad for Ukraina

  • Rydd miner:
    Ukraina er nå verdens største minefelt. Vi blir der til siste minen er fjernet – dere kan hjelpe oss å rydde. Bli med å rydd Ukraina fritt for miner!
  • Gi beskyttelse når eksplosive våpen brukes i tettbebygde områder:
    Med opplæring i førstehjelp, evakueringer og overlevelsesteknikk, utstyr og bomberom bidrar dere til å redde liv
  • Beskytt utsatte kvinner og barn:
    Krigen traumatiserer fysisk og/eller følelsesmessig. Seksuell og kjønnsbasert vold øker. Støtt kristetiltak som krisesentre og psykososiale hjelp for barn og kvinner

Hver eneste dag snuser Norsk Folkehjelps minehunder seg fram til dødelige miner i land som Ukraina. Hundene er ekte superhelter som redder liv ved å forebygge ulykker og frigjøre dyrkbar jord.
Vi trenger din bedrift med på laget. Topp deres eget lag - ansett en minehund!

Deres nye firbeinte kollega redder liv. Dere bidrar også til å nå FNs bærekraftsmål. Hunden deres vil skape engasjement internt og eksternt.

Les mer om hvordan dere kan ansette en miehund her.

Hallvard Braein lysere MG 0949

Symbolske gaver

Din bedrift kan enkelt og effektivt støtte Norsk Folkehjelp gjennom å kjøpe symbolske gaver til ansatte og kontakter, for eksempel som innledergaver eller til jubileumsgaver.

Kjøp en symbolsk gave som redder liv.

5 skritt
Laos 6092 Werner Andersson
Norsk Folkehjelp har ryddet miner og klasebomber på fotballbaner verden over. Foto: Werner Anderson

Gi en enkeltgave

Alle gaver er velkomne - store som små.

Dere må gjerne sende oss en mail eller ringe oss for å høre mer om vårt arbeid: Lena Fiske: lefi@npaid.org / 928 91 365 Heidi Smerud: heidis@npaid.org / 916 24 293

Hvis dere ønsker å gi en gave nå, kan dere benytte dette kontonummeret: 5005.14.00000