Til hovedinnhold

Som medlem i Norsk Folkehjelp er du en avgjørende støttespiller for den livsviktige innsatsen våre frivillige gjør.


For de frivillige søk- og redningsmannskapene i Norsk Folkehjelp går alarmen 450 ganger i løpet av et år. Med deg i ryggen kan vi bygge en bedre beredskap når det gjelder som mest.Hva koster det å være medlem i Norsk Folkehjelp?

Frivillig innsats i tall

Hver dag står 2000 trente frivillige fra Norsk Folkehjelp i beredskap for å rykke ut når noe blir meldt savnet eller har skadet seg på tur

2000
frivillige
70
redningsgrupper
450
redningsoppdrag i året

Bli en støttespiller for vår livsviktige innsats

Jeg vil bli medlem!