Til hovedinnhold
Støtt nå

Velkommen som Folkehjelper!

Velkommen!

Som Folkehjelper er du en av våre aller viktigste støttespillere. Hver krone fra deg skaper resultater – og du er med på å forandre verden.

Du bidrar til at mennesker selv kan forandre sin hverdag. I samarbeid med lokale partnere i over 30 land rydder vi miner, vi gir nødhjelp og vi bidrar til at mennesker kan organisere seg for å få sin stemme hørt og ha mulighet til å kreve sine rettigheter.

Her i Norge bidrar våre 2 000 frivillige redningsmannskaper til å redde liv hver eneste dag. Som en av de største ressursene i den norske redningstjenesten deltar vi hvert år på mer enn 300 redningsoppdrag over hele landet.

Vårt arbeid ville ikke ha vært mulig uten støtte fra deg og våre andre støttespillere.

Med vennlig hilsen
Henriette Killi Westhrin
generalsekretær Norsk Folkehjelp

Henriette 400
Foto: Erik M. Sundt