Ny teknologi gir økt synlighet for frivillige akutthjelpere

Det var stort oppmøte fra Norsk Folkehjelp da akutthjelperappen ble presentert i Horten i juni. Appen er avgjørende for at akutthjelperordningen skal kunne bli nasjonal.
Det var stort oppmøte fra Norsk Folkehjelp da akutthjelperappen ble presentert i Horten i juni. Appen er avgjørende for at akutthjelperordningen skal kunne bli nasjonal. Foto: Ronny Frantzen

I juni startet endelig testingen av en app som gjør akutthjelpere fra frivillige organisasjoner synlig for AMK. Dette er første steg i arbeidet med å gjøre tilbudet nasjonalt.

Av Ida Kroksæter
Publisert: 01. september 2022 - 4:28
Oppdatert: 16. juli 2024 - 04:58

I prosjektet «Akutthjelpere i frivillige organisasjoner» er det definert flere suksesskriterier. Disse handler om standardisering og synlighet, slik at AMK/helseforetakene vet hva de får når de gir oppdrag til frivillige akutthjelpere.

Det er flere år siden landets første frivillige akutthjelpere var ferdig kurset. Men for å få ordningen til å bli nasjonal, har prosjektet ventet på en bærekraftig løsning for å være synlige i kartet til AMK. Løsningen som har blitt brukt så langt i prosjektet er nettbrett fra Locus, men dette er for dyrt til at det vil fungere for frivilligheten hvis prosjektet skal være landsdekkende.

Synlighet hos AMK er definert som et kritisk suksesskriterium, og en mobilapplikasjon har lenge vært vurdert som den mest bærekraftige løsningen. Dette er en vurdering som også støttes av Helsedirektoratet og AMK.

Med en applikasjon nedlastet på mobilen, kan akutthjelpere logge seg inn og bli synlig som en ressurs i eksiterende kartverk og systemer hos AMK-sentralene. Applikasjonen blir også et verktøy for deling av oppdragsinformasjon og statistisk dokumentasjon av oppdragene.

Viktig testing i Vestfold

Arbeidet med utvikling og implementering av denne applikasjonen har vært en av de mest krevende oppgavene i prosjektet, men i slutten av juni startet endelig pilotprosjektet hvor akutthjelperne tar i bruk denne appen for å gjøre seg synlige for AMK-sentralene.

I samarbeid med Sykehuset i Vestfold HF, Røde Kors, og Redningsselskapet, testes nå den nye appen for akutthjelpere ut i Vestfold. Appen gjør akutthjelperen synlig som ressurs i kartet til AMK-sentralen, samtidig som akutthjelperen mottar oppdrag direkte fra AMK. Dette gir en effektiv varslings- og oppdragsoverføring på lik linje med det man har i ambulansen. Man sparer dyrebar tid, slik at akutthjelperen kan yte rask og nødvendig førstehjelp ved tidskritiske hendelser der de er nærmeste ressurs.

Piloten er til å begynne med begrenset til Vestfold for å perfeksjonere funksjonene i appen, før den på sikt vil rulles ut til flere helseforetak. Prosjektet erfarer at det vil være gunstig å konsentrere seg om ett helseforetak av gangen, for å sikre forankring og drift i varige strukturer. Det er imidlertid et mål å få med så mange lokallag i så mange helseforetak som mulig i akutt- hjelperordningen på sikt.

Akutthjelpere i frivillige organisasjoner
  • Prosjektet «Akutthjelpere i frivillige organisasjoner» er en del av den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv»
  • Til nå er det utdannet ca. 400 frivillige akutthjelpere
  • Prosjektet er ledet av Norsk Folkehjelp og i stor grad finansiert av Gjensidigestiftelsen
Vis mindre Vis mer

Standardisert opplæring

Prosjektet har utviklet en felles kursplan som er godkjent hos Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Redningsselskapet. Denne planen tar utgangspunkt i at akutthjelperne har gjennomført grunnutdanning i førstehjelp i organisasjonene. Kurset gir dermed deltageren, som allerede kan grunnleggende førstehjelp, en spissing av de akuttmedisinske ferdighetene slik at man kan tilby førstehjelpstiltak og vurderinger av høyere kvalitet ved tidskritiske tilstander.

Gjennomføringen av kurset er todelt, med en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen gjennomføres individuelt som e-læring. Den praktiske delen gjennomføres med fullskala realistiske simuleringer. Disse legges opp i troverdige miljøer med fokus på positiv mestring, samarbeid med AMK, ambulanse, og andre organisasjoner. Tilbakemeldingene fra pilotene er gode i forhold til å gjennomføre akutthjelperkursene på tvers av organisasjonene. En felles standard kursplan sikrer at AMK vet hvem de får når de bruker akutthjelpere fra frivillige organisasjoner.

Standardisert utstyr

For at AMK-sentralene skal vite hva slags utstyr akutthjelpere har med seg, har prosjektet standardisert/forhåndsdefinert en «akutthjelpersekk». Denne sekken skal inneholde følgende utstyr:

  • Hjertestarter
  • Utstyr for blødningskontroll
  • Utstyr for hypotermiforebygging
  • Diverse forbruksmateriell (brudd, sår, skriveblokk, kulepenn, etc.)
  • Oksygenkolbe med utstyr (kun for akutthjelpere som er oppsatt med oksygen)
Publisert: 01. september 2022 - 4:28
Oppdatert: 16. juli 2024 - 04:58